Woning verhuren?

Heeft u een woning die u wilt verhuren? Wij vinden voor u de juiste huurder, die voldoet aan uw voorwaarden.
Tijdens een kennismakingsgesprek spreken wij met u het verhuurproces grondig door en geven wij nadere toelichting op onze service.

Onze dienstverlening bij de verhuur van uw woning bestaat uit de volgende werkzaamheden:
• de huurwaarde van de woning bepalen op basis van de huidige (ver)huurmarkt en adviseren over de juiste vraagprijs;
• woningopname, waarbij we de maten en specifieke kenmerken van de woning vastleggen en foto’s maken;
• een aanbiedingstekst voor de woning schrijven, zowel in het Nederlands als in het Engels, waarbij we ook duidelijk de voorwaarden die u als verhuurder heeft bepaald vastleggen;
• de woning voor verhuur aanmelden op diverse websites, waaronder in ieder geval Funda en Pararius en via ons netwerk ook op een aantal expat sites;
• Eventueel Te Huur-bord bij de woning plaatsen;
• de woning bezichtigen met potentiële huurders;
• de onderhandelingen voeren met de kandidaathuurder en een overeenkomst tot stand brengen;
• de (financiële) gegevens en achtergrond van de kandidaathuurder checken;
• de huurovereenkomst opstellen;
• namens u de waarborgsom en de eerste maand huur innen, voordat de check-in plaatsvindt;
• de inspectie verzorgen bij de check-in en aan het eind van de huurperiode ook bij de check-out. Beide partijen ontvangen een kopie van de inspectierapporten.

Tarieven
• De courtage is gelijk aan een maand huur, bij huurovereenkomsten voor de periode van 1 jaar of langer (vaste periode + optieperiode). Voor het tot stand brengen van een huurovereenkomst korter dan een jaar bedraagt onze courtage 8,5% van de totale huursom over de overeengekomen huurperiode.
• Indien u al een (potentiële) huurder heeft, bijvoorbeeld een kennis of familielid, dan is het zeker aan te raden om een officieel huurcontract te laten opmaken door ons. Wij berekenen € 250,- voor het opstellen van de huurovereenkomst, advies over de check-in procedure en het ter beschikking stellen van uitgebreide check-in en check-out formulieren.

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Beheer

Een van de redenen om uw woning(en) in beheer te geven is gemak: U geniet uw rendement uit uw belegging zonder dat u daar verder omkijken naar heeft. Een andere belangrijke reden is het fiscale aspect. Op het moment dat u meerdere woningen in uw bezit heeft, en u daar geen actief werk voor verricht kunnen hieraan interessante belastingvoordelen kleven op het moment dat u uw vastgoed in beheer heeft bij een professionele vastgoedmanager.

Voor mensen die in verband met hun werk, al dan niet tijdelijk, naar het buitenland gaan bieden we de mogelijkheid het beheer op zich te nemen. U hoeft dus geen familie of vrienden met het beheer op te zadelen en u weet zeker dat de woning op een professioneel wijze wordt beheerd
Onze beheerportefeuille is erg variërend en bestaat uit kantoren, winkels, kamers, studio’s, appartementen, eengezinswoningen tot vrijstaande villa’s. Elk type woning vereist een andere manier van aandacht c.q. andere aanpak.

Het is voor u en uw huurder belangrijk dat uw woning tijdens de huurperiode in goede conditie blijft. Wij willen graag het professioneel beheer van uw woning verzorgen. Om het beheer van uw woning zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te maken bieden wij u twee keuzes:

1. Financieel beheer: maandelijkse inning van de huur, maandelijkse facturatie, jaarlijkse indexering van de huur en afrekening van gebruikerslasten (o.a. gas, elektra, water).
- Wij zorgen voor het innen van de huur, de eventuele servicekosten en overige voorschotbedragen.
- De ontvangen huur wordt nog tijdens de huurmaand doorgestort naar de opdrachtgever. Gemaakte onderhouds- en beheerskosten worden hiermee direct verrekend.
- Wij bewaken de tijdige en correcte betaling van alle door de huurder verschuldigde bedragen.
- Bij achterstand ontvangt u advies over de noodzaak van juridische bijstand voor het innen van achterstallige betalingen. Wij zorgen desgewenst voor incasso, indien nodig met behulp van een incassobureau.
- Het innen, bewaken en retourneren van de waarborgsom of bankgarantie.
- U ontvangt periodiek een helder overzicht van de inkomsten en uitgaven.

2. Technisch beheer: naast financieel beheer het uitvoeren van technische beheertaken en fungeren als aanspreekpunt voor de huurder voor allerhande vragen m.b.t. klein en groot onderhoud, storingen, cv etc.
• Het bereiken van de hoogste huuropbrengst door uitgekiend advies over de afwerking en het opleverniveau van het te verhuren object, bij gemeubileerde verhuur ook over de aanschaf van nog ontbrekende inventaris.
• Bij verhuurmutaties wordt het verhuurde object gecontroleerd, zodat schade direct door ons kan worden geclaimd bij de vertrekkende huurder.
• Gemak voor de eigenaar doordat vragen van de huurder bij de beheerder worden opgevangen. Onze beheerafdeling is voor de huurder dagelijks telefonisch bereikbaar ook in het weekend. Ook via de website per mail.
• Bijzondere gebeurtenissen die schade aan het onroerend goed (kunnen) veroorzaken, zoals brand, explosie, inbraak, storm en wateroverlast, worden binnen 24 uur gemeld aan de eigenaar, met een advies over de afwikkeling daarvan.
• Het namens de opdrachtgever verstrekken van onderhoudsopdrachten. Bij spoedeisende zaken en bij kleine onderhoudszaken (meestal tot € 250,-) wordt direct opgetreden. Bij groter onderhoud wordt eerst toestemming van de eigenaar gevraagd. Desgewenst worden er meerdere offertes vergeleken. De werkzaamheden worden door ons gecontroleerd.
• Elke drie jaar wordt een onderhoudsrapport opgesteld. Hierin wordt aangegeven welk onderhoud de komende periode noodzakelijk is.

Werkzaamheden:
• huur innen en administreren
• inspecteren woning en maken inspectierapporten
• opstellen huurovereenkomst
• zoeken naar een betrouwbare huurder
• behandelen eventuele klachten van de huurder
• verhelpen van technische storingen en coördineren van onderhoudsopdrachten
• tot stand brengen wilsovereenkomst tussen u en de huurder
• signaleren van huurachterstand
• assistentie bij incasso-opdrachten

Beheervergoeding
We werken op basis van no cure no pay: u betaalt niets totdat we de woning succesvol verhuren. Dan betaalt u een beheervergoeding van 8% van de huurprijs per jaar exclusief btw.